Αρχική σελίδα » Ταυτότητα έργου

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΘΑΛΗΣ – ΕΚΠΑ – ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ: ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΡΥΞΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 2007 - 2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ        

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου

ΣΤΟΧΟΣ: Σύγκλιση

ΤΑΜΕΙΟ: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

ΤΟΜΕΑΣ: Ανθρώπινοι Πόροι

ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ: Εκπαίδευση

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ  / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ: 1.1 Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού στο πεδίο της έρευνας και καινοτομίας, ιδιαίτερα μέσω μεταπτυχιακών σπουδών και εκπαίδευσης ερευνητών και μέσω δικτύωσης των δραστηριοτήτων ανάμεσα στα πανεπιστήμια, τα ερευνητικά κέντρα και τις επιχειρήσεις

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΜΟΡΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Μη επιστρεπτέα ενίσχυση 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ή ΝΟΜΟΣ / ΟΤΑ): 1.1 Αττικής

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΣΦΗΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ               

ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ: ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ       

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΧΡ. ΛΑΔΑ 6, 105 61 ΑΘΗΝΑ  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ / ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ      

ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ,

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,

ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ, ΆΝΩ ΙΛΙΣΙΑ 157 84, ΑΘΗΝΑ.     

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-7274213 FAX: 210-7274849     

E-MAIL: stamatakis@geol.uoa.gr 

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ           

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΣΦΗΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ   

ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ: ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ       

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΧΡ. ΛΑΔΑ 6, 105 61 ΑΘΗΝΑ  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 368 9194            FAX: 210 368 9008     

E-MAIL: rc@elke.uoa.gr    

ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΣΦΗΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ

ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ: ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ       

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΧΡ. ΛΑΔΑ 6, 105 61 ΑΘΗΝΑ  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 368 9194            FAX: 210 368 9008     

E-MAIL: rc@elke.uoa.gr    

 

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – Δ/ΝΣΗ ΠΡ/ΙΣΜΟΥ ΕΠ/ΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΔΙΠΕΕ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37, 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2103442437      FAX: 2103443076