Αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις

Στις 19 Μαίου 2015, ο Καθηγητής Michael Collins παρουσίασε την ομιλία με τίτλο:

"Dredging for Marine Aggregates: the UK Example"