Αρχική σελίδα » Επικοινωνία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ / ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

Δρ. Μιχαήλ Γ. Σταµατάκης

Διεύθυνση Εργασίας: Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών

Τµήµα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος,

Τοµέας Οικονοµικής Γεωλογίας και Γεωχηµείας,

Πανεπιστηµιούπολη, Άνω Ιλίσια 157 84, Αθήνα

Τηλέφωνο: 210­ 7274 213 | Φαξ: 210 ­7274 849                                     

Email: stamatakis@geol.uoa.gr